ສະກູ S10T (TC Bolt) S10T Blot

ສະກູ S10T (TC Bolt) S10T Blot

Screw S10T (TC Bolt) S10T Blot 

ສະກູ S10T (TC Bolt) S10T Blot
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ M16, M20, M22, M24, M27, M30
ເຮັດຈາກວັດຖຸດິບຄຸນນະພາບສູງຮັບປະກັນດ້ວຍມາດຕະຖານເກດ
SS304, SS304L, SS316, SS316L, SS310, SS302HQ ແລະ SS410
ອຸປະກອນການນີ້ແມ່ນດີທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນໂດຍສານເຄມີແລະສະພາບແວດລ້ອມ
ຂຶ້ນຢູ່ກັບລັກສະນະຂອງປະເພດເຫຼັກ
DIN 931, DIN 933, DIN 934, DIN 912, DIN 916, DIN 985, DIN 125, DIN 127

Screw S10T (TC Bolt) S10T Blot
Diameter M16, M20, M22, M24, M27, M30
Made from high quality materials guaranteed by AISI standard
SS304, SS304L, SS316, SS316L, SS310, SS302HQ and SS410
This material is well resistant to corrosion by chemicals and environment
Depending on ສະກູ S10T (TC Bolt) S10T Blot the characteristics of steel types
DIN 931, DIN 933, DIN 934, DIN 912, DIN 916, DIN 985, DIN 125, DIN 127

 

THIS IS ADVERTISING AT AEC GATEWAY

 

 

 

 

ບໍລິສັດ ແອັບປອນ ຈຳກັດ, ແມ່ນໜຶ່ງໃນຊ່ຽວຊານດ້ານ ສະກູນ໋ອດ ແລະເຄື່ອງມື ໃນປະເທດໄທ ເຮົາຜະລິດ ແລະຈຳໜ່າຍ ສະກູນ໋ອດເຫຼັກຕາມ ມາດຕະຖານສາກົນ ລວມເຖິງເຄມີພັນ ແລະເຄື່ອງມືຊ່າງປະເພດຕ່າງ ໆ ອີກຍັງຮັບສັ່ງຜະລິດສະກູນ໋ອດຂະໜາດພິເສດ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ກ່ຽວ, ໂຮງງານນ໋ອດ ສິນຄ້າເຮົາມາດຕະຖານສາກົນ ລວມເຖິງ ເຄມີພັນ ແລະເຄື່ອງມືຊ່າງ ປະເພດຕ່າງ ໆ ອີກຍັງຮັບສັ່ງຜະລິດສະກູນ໋ອດຂະໜາດພິເສດ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ກ່ຽວ ໂດຍມີປະສົບການກວ່າ 40 ປີ ປະກອບມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ ຂອງລູກຄ້າ ຄວບຄູ່ໄປກັບການພັດທະນາອົງກອນສືບຕໍ່ໄປ ເຮັດໃຫ້ ແອັບປອນ ມີລະບົບການບໍລິຫານຈັດການທີ່ມີປະສິດທິພາບ ສາມາດໃຫ້ບໍລິການທ່ານ ໂດຍມີສິນຄ້າຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະໜ້າປະທັບໃຈ ເພື່ອໃຫ້ເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານສຳເລັດໄປດ້ວຍດີ, ສາງສິນຄ້າຂອງເຮົາ ເຊິ່ງມີພື້ນທີ່ກວ່າ 50.000 ຕາແມັດ ໄດ້ເກັບລວບລວມສິນຄ້າ ສະກູນ໋ອດໄວ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ລວມເຖິງເຄື່ອງມືຊ່າງ ນານາຊະນິດ ສຳລັບວຽກງານທີ່ຫຼາກຫຼາຍປະເພດ

 

ABPON CO., LTD. Is the one-stop service provider for fasteners and hand tools with a wide range of fasteners and various industrial spare parts. Our factory is guaranteed by ISO 9001: 2000 and RWTUV Systems GmbH (quality system) from an organization which is widely certified. We provide quality products. Our quality control is strictly managed by quality assurance department (QA).
In the section of laboratory, technicians are well qualified for the job with specific experience. They will check all the products to ensure that all products meet its specifications.

 

CONTACT US 

 

ABPON CO., LTD.

 

Address : 403, 405,407,409 Sipraya Rd, Bangrak Bangkok 10500 Thailand.

 

Phone : +662 631 4400, +662 631 4260, +662 688 9888 (Auto 15 Lines), +662 688 9720.

 

E-mail  : sales@abpon.com , piyanuch@abpon.com

 

Website  :  abpon.aecgateway.com, abpon.brandexdirectory.com, www.abpon.com

ทาวเวอร์เครน “ N.T.P.” รุ่น QT-80A ที เอส ไอ ซี อินเตอร์เทรด บจก.

ทาวเวอร์เครน  “ N.T.P.”  รุ่น  QT-80A, ซ่อมเครน,

 

ซ่อมระบบไฟเครน, ที เอส ไอ ซี อินเตอร์เทรด บจก.


ทาวเวอร์เครน  “ N.T.P.”  รุ่น  QT-80A  ดูเพิ่มเติม...คลิก

ในการสร้างบ้านบางท่านมีบ้านเดิมอยู่แล้ว แต่อยู่ในสภาพทรุดโทรมหรือมีความต้องการจะรื้อบ้านสิ่งปลูกสร้างเดิมก่อนที่จะปลูกบ้านหลังใหม่ ซึ่งในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิมนั้น จะต้องมีขั้นตอนของการขออนุญาตจากทางราชการด้วยครับ หากไม่แจ้งแล้วไปทำการรื้อถอน พอไปขออนุญาตสร้างบ้านใหม่ เจ้าหน้าที่จะสวมทะเบียนตามมูลค่าเดิม ทำให้บ้านใหม่มีมูลค่าเท่าบ้านเดิมทั้งที่จริง ๆ แล้วอาจจะมีราคามากกว่า ดังนั้นเราควรแจ้งรื้อถอนเพื่อจะได้ลบข้อมูลเดิมออกแล้วใส่ข้อมูลใหม่เข้าไปแทน ถ้าในอนาคตต้องการใช้บ้านเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันจะได้ไม่เกิดปัญหาภายหลัง นอกจากนั้น หากเราทำการรื้อถอนโดยไม่ได้ขออนุญาตแล้ว จะถูกดำเนินคดีย้อนหลังได้ ดังนั้นในการรื้อถอนบ้านเราควรทำตามขั้นตอนทางกฎหมายให้เรียบร้อย จะขอยกข้อกฎหมายที่บัญญัติในเรื่องการรื้อถอนอาคารให้เป็นข้อมูลไว้สักนิดเพื่อให้เข้าใจว่า ยังไงก็ตามเมื่อต้องการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างต้องขออนุญาตจากทางราชการก่อน ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ผู้ใดจะรื้อถอนอาคารที่มีส่วนสูงเกิน 15 เมตร ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคาร และอาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่า 2 เมตรต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาต

โดยเอกสารที่จะใช้เพื่อขออนุญาตรื้อถอนมีดังนี้

1. เขียนแบบบ้าน ประกอบไปด้วย

1.1 ) แบบแปลน ทุกชั้น

1.2 ) รูปด้าน 2รูป

1.3 ) รูปตัดอย่างน้อย 2 รูป เหมือนผ่ารถยนต์

1.4 ) รายการประกอบแบบ (ลอกตามแบบราชการ)

วัสดุที่ใช้ของอาคาร กรรมวิธีในการรื้อถอน ตามกม .ตามหลักการรื้อถอนอาคาร ไม่เกิน 45 วัน (ทางกฎหมาย)

2. คำร้อง ( ข.1)

3. บัตรประชาชน

4. ใบยินยอมที่ดิน กรณีไม่ใช่ที่ของเรา

5.บัตรทะเบียนบ้านเจ้าของที่ดิน

6.สำเนาโฉนด ที่เหลือจะ เป็นใบเกี่ยวกับข้องวิศวกรโครงสร้าง, สถาปนิก ที่เขียนแบบให้กับเจ้าของบ้าน หรือส่วนอื่นๆ ขึ้นอยู่กับปัญหาเฉพาะของแต่ละราย หากมีข้อสงสัย สามารถโทรสอบถามไปยังสำนักงานเขตที่บ้านท่านอยู่ในสังกัดของแต่ละพื้นที่ตามความสะดวกเลยครับ สำหรับระยะเวลาของการอนุมัติใบขออนุญาตรื้อถอนนั้นจะอยู่ประมาณ 1-2 สัปดาห์ การขออนุญาตรื้อถอนจะไม่มีค่าธรรมเนียมตรวจแบบ แต่จะมีค่าขอใบอนุญาต 20 บาทเท่านั้นครับ การจะสร้างบ้านหรือรื้อถอนบ้าน เพื่อให้ถูกต้องและไม่มีปัญหาในข้อกฎหมายต่าง ๆ ภายหลัง ควรจะปรึกษาหรือหาข้อมูลก่อนที่จะลงมือทำ เพราะหากทำไปโดยผิดข้อกฎหมายแล้ว จะพบว่าปัญหาที่ตามมาอาจจะยุ่งยากมากกว่าที่คิด ดังนั้นทำให้ถูกต้องตั้งแต่แรก

 

ทาวเวอร์เครน “ N.T.P.” รุ่น QT-80A

 

 

TOWER CRANE “N.T.P.”  รุ่น QT-80A
ความสูงใช้งาน 125.00 เมตร
ณ. โครงการโรงแรมแมนดาริน  สูง 25 ชั้น
อ.เบตง จ.ยะลา

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandpocketpages.com/

 

ทาวเวอร์เครน “ N.T.P.” รุ่น QT-80A

 

 


 

 

บริการให้เช่าทาวเวอร์เครน จำหน่ายทาวเวอร์เครน
จำหน่ายทาวเวอร์เครนในย่านลาดกระบัง ร่มเกล้า
บริการออกแบบ - รับสร้าง - ติดตั้ง - ซ่อมแซม และแก้ไขดัดแปลง เครนโรงงาน ลิฟต์ขนส่งวัสดุ รอกไฟฟ้าทุกชนิด ระบบไฟฟ้าคอนโทรล บริการเปลี่ยนโซ่ Tower Crane , Overhead Crane , jib Crane, Gantry Crane, Semi Gantry, Monorail Crane, Mobile Crane รอกไฟฟ้า ลิฟต์บรรทุกของในอาคาร สลิงทุกชนิด
จำหน่ายทาวเวอร์เครน เดอริคเครน จำหน่ายลิฟต์ก่อสร้างย่านลาดกระบัง บริการให้เช้าเครน ให้เช่าทาวเวอร์เครน รถโมบายเครน รอกสลิง รอกโซ่ไฟฟ้าประวัติโดยสังเขปของ บริษัท ทีเอสไอซี อินเตอร์เทรด จำกัด
ได้ทำการก่อตั้งขึ้นและดำเนินกิจการ เพื่อการขายและ ให้เช่าเครื่องมือก่อสร้าง มาตั้งแต่เดือน มกราคม 2540 ด้วยทุนจดทะเบียนชำระเต็ม 3 ล้านบาท เพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องมือ / เครื่องจักร สำหรับงานก่อสร้างอาคารสูง และอาคาร ทั่วไป เช่น โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ฯลฯ
สำหรับเครื่องมือ / เครื่องจักรที่ทางบริษัทฯ มีไว้ให้บริการ ทั้งขาย ซ่อมเครน และเช่า อาทิเช่น ทาวเวอร์เครน เดอร์ริคเครน ลิฟท์ก่อสร้าง รถโมบายเครน ฯลฯ นอกเหนือบริการหลังการขาย-เช่า ทางบริษัทฯ ยังให้บริการ รับซ่อม ตรวจสอบ แก้ปัญหา ติดตั้ง รื้อถอน เพิ่มความสูง รีคอนดิชั่น แก้ไขดัดแปลง สำหรับทาวเวอร์เครน และลิฟท์ก่อสร้างทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ตามความประสงค์ของลูกค้า ที่มีทั้งในประเทศและประเทศใกล้เคียง อาทิเช่น ลาว พม่า และกัมพูชา ฯลฯ
นอกเหนือจากเครื่องมือ / เครื่องจักรดังกล่าวข้างต้น ทางบริษัทฯ ได้ทำการขยายแผนงานเพิ่มเติม โดยให้บริการในด้านการออกแบบ รับสร้าง ติดตั้ง รับซ่อม แก้ไขดัดแปลง เครนโรงงาน ลิฟท์บรรทุก ของอาคารและโรงงานต่างๆ รอกไฟฟ้าทุกชนิด ระบบไฟฟ้าคอนโทรล เปลี่ยนโซ่ สลิงต่างๆ ทุกชนิดและขนาด ฯลฯ
บริษัทฯ เน้นการให้บริการที่รวดเร็ว หลังจากที่ได้รับแจ้งการใช้บริการกับทางบริษัทฯ ด้วยทีมงานเคลื่อนที่เร็ว ( โมบายยูนิต ) ตลอด 24 ชม. ด้วยทีมงานที่ชำนาญงาน และประสบการณ์เฉพาะด้าน พร้อมอะไหล่แท้ที่รับประกันคุณภาพจากโรงงานผู้ผลิต ให้บริการตลอดเวลาเพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ ในการให้บริการ
ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ทำการขยายกิจการโดยเพิ่มทุนจดทะเบียน (ชำระเต็ม) เป็น 6 ล้านบาท เพื่อรองรับธุรกิจที่กำลังเติบโตขึ้นเป็นลำดับ สำหรับการให้บริการดังกล่าวข้างต้นโดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร

 

สนใจติดต่อ
ที เอส ไอ ซี อินเตอร์เทรด บจก.
8/9 หมู่ 4 ถนนลาดกระบัง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม 10520
tsic.thailandpocketpages.com
เบอร์โทรศัพท์ +66 2738 6265, +668 1311 8406, +668 1911 7081
เบอร์โทรสาร +66 2738 6991
E-mail chaisak_tsic@hotmail.com , papalikk@hotmail.com

 

 

 

จำหน่ายสายไฟ

หลอดปิงปอง LED Bulb E27, จำหน่ายสายไฟ : แอคทีโวเทคโนโลยี (2556) บจก.


หลอดไฟ LED คืออะไร
หลอดไฟฟ้า LED ย่อมาจากLight-emitting diode ทำจากอุปกรณ์ไฟฟ้ากึ่งตัวนำ หรือศัพท์เฉพาะทางเรียกว่าไดโอดเปล่งแสงมีการพัฒนาจากแค่เพียงอุปกรณ์เล็กๆ ที่ทำหน้าที่เปล่งแสงออกมาเพื่อแสดงสถานะของอุปกรณ์ไฟฟ้าชิ้นนั้นว่ามีกระแส ไฟฟ้าอยู่หรือมีสถานะใดๆตามสีที่แสดงออกมา และพัฒนามากขึ้นมาเป็นหลอดไฟLED Strip ที่ใช้เป็นไฟสำหรับตกแต่งให้ได้สีและแสงตามที่ต้องการ จากนั้นมีการนำมาใช้ในอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างหลายๆอย่าง เช่น ไฟฉาย LED ไฟสำรองรองฉุกเฉิน ที่เราคุ้นเคยกันดีก็น่าจะเป็นทีวีแบบ LED ที่เคยได้รับความนิยมอยู่ช่วงหนึ่ง และพัฒนาเรื่อยมาเป็นหลอดไฟ LEDที่ใช้งานตามบ้านในครัวเรือน สำนักงาน หรือสามารถทดแทนหลอดไฟฟ้าแบบเดิมได้เลยด้วยข้อดีหลายๆอย่าง เช่น กินไฟน้อยกว่า ให้ความสว่างกว่า มีอายุการใช้งานที่นานกว่า สามารถควบคุมสี และแสงของหลอดไฟ LED ได้มากกว่า ลดการสูญเสียพลังงานไปได้มากกว่าด้วย

 

 

หลอดปิงปอง LED Bulb E27


หลอดไฟฟ้า LED ทำงานอย่างไร
อย่างที่บอกไปแล้วว่า หลอดไฟ LED เป็นไดโอดเปล่งแสง หรือเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กึ่งตัวนำชิ้นหนึ่งที่เมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า เข้าไปที่ตัวหลอดไฟ LED ก็จะสว่างขึ้นในทันทีโดยไม่ต้องมีการจุดหรือสตาร์ทหลอดไฟเหมือน หลอดแสงจันทร์ หรือหลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดไฟ LED สามารถควบคุมแสงและสีได้ ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบทางเคมีของวัสดุที่นำใช้โคมกระจายแสงของหลอดไฟ LEDนั่นเอง

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่  www.brandexdirectory.com

 

 

ความเป็นมาของ บริษัท แอคทีโว เทคโนโลยี (2556) จำกัด

 

Time Line

 

ปี 2550 : บริษัท แอคทีโว เทคโนโลยี จำกัด ได้ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2550 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาทเริ่มต้นจากการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากต่างประเทศที่เกี่ยว กับการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีสินค้าหลักคือ สายไฟอุตสาหกรรม(Factory Cable) และรางกระดูกงูลำเลียงสายไฟ (Cable Chain)

 

ปี 2554: บริษัทได้จัดจำหน่ายท่อร้อยสายไฟพลาสติกและท่อกันน้ำแบบตัวหนอน (Flexible Conduit) ภายใต้แบรนด์ Icon Flexible เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่ต้องการเพิ่มความปลอดภัยแก่สายไฟที่ ใช้ในเครื่องจักร

 

ปี 2555 : บริษัทได้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสายไฟแบรนด์ Concab จากประเทศเยอรมัน โดยบริษัทได้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในทวีปเอเชีย

 

ปี 2556 : บริษัทมีการปรับเปลี่ยนและ ย้ายที่อยู่เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่มีจำนวนมากขึ้น จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทแอคทีโว เทคโนโลยี (2556) จำกัด ตั้งอยู่ เลขที่ 99/1 ม.13 ถ.ราชพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

 

            : บริษัทได้เป็นตัวแทนจัดจำหน่าย Assist motor ภายใต้แบรนด์ Watanabe จากประเทศญี่ปุ่น


ปี 2558 : บริษัทมีการปรับเปลี่ยนและ ย้ายที่อยู่เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่มีจำนวนมากขึ้น จึงได้เปลี่ยนที่ตั้ง เลขที่ 147/30 หมู่ที่ 12 แขวงบางพลีใหญ่ เขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
: บริษัทได้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสายไฟสัณญาณชั้นำ ภายใต้แบรนด์ Leoni จากประเทศเยอรมัน

 

ปี 2560: บริษัทมีการย้ายที่อยู่เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่มีจำนวนมากขึ้น จึงได้เปลี่ยนที่ตั้ง เลขที่ 147/2 ห้อง A  หมู่ที่ 12 แขวงบางพลีใหญ่ เขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

 

ปัจจุบันบริษัทยังคงก้าวไปข้างหน้าเพื่อดำเนินนโยบายบริการจัดหาสินค้าและเทคโนโลยีที่ทันสมัยแก่ลูกค้าในภายภาคหน้าต่อไป

 

เราให้บริการในเขตพื้นที่ หนองจอก ลาดกระบัง บางขุนเทียน คลองสามวา มีนบุรี ประเวศ ทวีวัฒนา บางแค บางเขน สายไหม หนองแขม บางบอน จตุจักร ทุ่งครุ ตลิ่งชัน บางกะปิ สะพานสูง จอมทอง บึงกุ่ม สวนหลวง ดอนเมือง หลักสี่ ลาดพร้าว วังทองหลาง บางนา ภาษีเจริญ คันนายาว ยานนาวา ราษฎร์บูรณะ ห้วยขวาง พระโขนง คลองเตย วัฒนา บางกอกน้อย บางซื่อ บางพลัด บางคอแหลม ดุสิต พญาไท สาทร ธนบุรี ดินแดง ปทุมวัน ราชเทวี บางกอกใหญ่ คลองสาน บางรัก พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทั่วประเทศ

 

สนใจติดต่อ
แอคทีโวเทคโนโลยี (2556) บจก.
147/2 จำหน่ายสายไฟ ห้อง A หมู่ที่ 12 ถนนกิ่งแก้ว-บางพลี แขวงบางพลีใหญ่ เขตบางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : +662-715-0441,+6682-477-9888
โทรสาร : +662-715-0442
อีเมล : sales@activoasia.com, info@activoasia.com
เว็บไซต์ : activo.co.th
เว็บไซต์ : activo.brandexdirectory.com

จำหน่ายสายไฟ

หลอดปิงปอง LED Bulb E27, จำหน่ายสายไฟ : แอคทีโวเทคโนโลยี (2556) บจก.


หลอดไฟ LED คืออะไร
หลอดไฟฟ้า LED ย่อมาจากLight-emitting diode ทำจากอุปกรณ์ไฟฟ้ากึ่งตัวนำ หรือศัพท์เฉพาะทางเรียกว่าไดโอดเปล่งแสงมีการพัฒนาจากแค่เพียงอุปกรณ์เล็กๆ ที่ทำหน้าที่เปล่งแสงออกมาเพื่อแสดงสถานะของอุปกรณ์ไฟฟ้าชิ้นนั้นว่ามีกระแส ไฟฟ้าอยู่หรือมีสถานะใดๆตามสีที่แสดงออกมา และพัฒนามากขึ้นมาเป็นหลอดไฟLED Strip ที่ใช้เป็นไฟสำหรับตกแต่งให้ได้สีและแสงตามที่ต้องการ จากนั้นมีการนำมาใช้ในอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างหลายๆอย่าง เช่น ไฟฉาย LED ไฟสำรองรองฉุกเฉิน ที่เราคุ้นเคยกันดีก็น่าจะเป็นทีวีแบบ LED ที่เคยได้รับความนิยมอยู่ช่วงหนึ่ง และพัฒนาเรื่อยมาเป็นหลอดไฟ LEDที่ใช้งานตามบ้านในครัวเรือน สำนักงาน หรือสามารถทดแทนหลอดไฟฟ้าแบบเดิมได้เลยด้วยข้อดีหลายๆอย่าง เช่น กินไฟน้อยกว่า ให้ความสว่างกว่า มีอายุการใช้งานที่นานกว่า สามารถควบคุมสี และแสงของหลอดไฟ LED ได้มากกว่า ลดการสูญเสียพลังงานไปได้มากกว่าด้วย

 

 

หลอดปิงปอง LED Bulb E27


หลอดไฟฟ้า LED ทำงานอย่างไร
อย่างที่บอกไปแล้วว่า หลอดไฟ LED เป็นไดโอดเปล่งแสง หรือเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กึ่งตัวนำชิ้นหนึ่งที่เมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า เข้าไปที่ตัวหลอดไฟ LED ก็จะสว่างขึ้นในทันทีโดยไม่ต้องมีการจุดหรือสตาร์ทหลอดไฟเหมือน หลอดแสงจันทร์ หรือหลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดไฟ LED สามารถควบคุมแสงและสีได้ ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบทางเคมีของวัสดุที่นำใช้โคมกระจายแสงของหลอดไฟ LEDนั่นเอง

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่  www.brandexdirectory.com

 

 

ความเป็นมาของ บริษัท แอคทีโว เทคโนโลยี (2556) จำกัด

 

Time Line

 

ปี 2550 : บริษัท แอคทีโว เทคโนโลยี จำกัด ได้ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2550 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาทเริ่มต้นจากการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากต่างประเทศที่เกี่ยว กับการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีสินค้าหลักคือ สายไฟอุตสาหกรรม(Factory Cable) และรางกระดูกงูลำเลียงสายไฟ (Cable Chain)

 

ปี 2554: บริษัทได้จัดจำหน่ายท่อร้อยสายไฟพลาสติกและท่อกันน้ำแบบตัวหนอน (Flexible Conduit) ภายใต้แบรนด์ Icon Flexible เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่ต้องการเพิ่มความปลอดภัยแก่สายไฟที่ ใช้ในเครื่องจักร

 

ปี 2555 : บริษัทได้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสายไฟแบรนด์ Concab จากประเทศเยอรมัน โดยบริษัทได้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในทวีปเอเชีย

 

ปี 2556 : บริษัทมีการปรับเปลี่ยนและ ย้ายที่อยู่เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่มีจำนวนมากขึ้น จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทแอคทีโว เทคโนโลยี (2556) จำกัด ตั้งอยู่ เลขที่ 99/1 ม.13 ถ.ราชพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

 

            : บริษัทได้เป็นตัวแทนจัดจำหน่าย Assist motor ภายใต้แบรนด์ Watanabe จากประเทศญี่ปุ่น


ปี 2558 : บริษัทมีการปรับเปลี่ยนและ ย้ายที่อยู่เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่มีจำนวนมากขึ้น จึงได้เปลี่ยนที่ตั้ง เลขที่ 147/30 หมู่ที่ 12 แขวงบางพลีใหญ่ เขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
: บริษัทได้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสายไฟสัณญาณชั้นำ ภายใต้แบรนด์ Leoni จากประเทศเยอรมัน

 

ปี 2560: บริษัทมีการย้ายที่อยู่เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่มีจำนวนมากขึ้น จึงได้เปลี่ยนที่ตั้ง เลขที่ 147/2 ห้อง A  หมู่ที่ 12 แขวงบางพลีใหญ่ เขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

 

ปัจจุบันบริษัทยังคงก้าวไปข้างหน้าเพื่อดำเนินนโยบายบริการจัดหาสินค้าและเทคโนโลยีที่ทันสมัยแก่ลูกค้าในภายภาคหน้าต่อไป

 

เราให้บริการในเขตพื้นที่ หนองจอก ลาดกระบัง บางขุนเทียน คลองสามวา มีนบุรี ประเวศ ทวีวัฒนา บางแค บางเขน สายไหม หนองแขม บางบอน จตุจักร ทุ่งครุ ตลิ่งชัน บางกะปิ สะพานสูง จอมทอง บึงกุ่ม สวนหลวง ดอนเมือง หลักสี่ ลาดพร้าว วังทองหลาง บางนา ภาษีเจริญ คันนายาว ยานนาวา ราษฎร์บูรณะ ห้วยขวาง พระโขนง คลองเตย วัฒนา บางกอกน้อย บางซื่อ บางพลัด บางคอแหลม ดุสิต พญาไท สาทร ธนบุรี ดินแดง ปทุมวัน ราชเทวี บางกอกใหญ่ คลองสาน บางรัก พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทั่วประเทศ

 

สนใจติดต่อ
แอคทีโวเทคโนโลยี (2556) บจก.
147/2 ห้อง A หมู่ที่ 12 ถนนกิ่งแก้ว-บางพลี แขวงบางพลีใหญ่ เขตบางพลี สมุทรปราการ ท่อเฟล็กซ์ 10540
โทรศัพท์ : +662-715-0441,+6682-477-9888
โทรสาร : +662-715-0442
อีเมล : sales@activoasia.com, info@activoasia.com
เว็บไซต์ : activo.co.th
เว็บไซต์ : activo.brandexdirectory.com

จำหน่ายสายไฟ

หลอดปิงปอง LED Bulb E27, จำหน่ายสายไฟ : แอคทีโวเทคโนโลยี (2556) บจก.


หลอดไฟ LED คืออะไร
หลอดไฟฟ้า LED ย่อมาจากLight-emitting diode ทำจากอุปกรณ์ไฟฟ้ากึ่งตัวนำ หรือศัพท์เฉพาะทางเรียกว่าไดโอดเปล่งแสงมีการพัฒนาจากแค่เพียงอุปกรณ์เล็กๆ ที่ทำหน้าที่เปล่งแสงออกมาเพื่อแสดงสถานะของอุปกรณ์ไฟฟ้าชิ้นนั้นว่ามีกระแส ไฟฟ้าอยู่หรือมีสถานะใดๆตามสีที่แสดงออกมา และพัฒนามากขึ้นมาเป็นหลอดไฟLED Strip ที่ใช้เป็นไฟสำหรับตกแต่งให้ได้สีและแสงตามที่ต้องการ จากนั้นมีการนำมาใช้ในอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างหลายๆอย่าง เช่น ไฟฉาย LED ไฟสำรองรองฉุกเฉิน ที่เราคุ้นเคยกันดีก็น่าจะเป็นทีวีแบบ LED ที่เคยได้รับความนิยมอยู่ช่วงหนึ่ง และพัฒนาเรื่อยมาเป็นหลอดไฟ LEDที่ใช้งานตามบ้านในครัวเรือน สำนักงาน หรือสามารถทดแทนหลอดไฟฟ้าแบบเดิมได้เลยด้วยข้อดีหลายๆอย่าง เช่น กินไฟน้อยกว่า ให้ความสว่างกว่า มีอายุการใช้งานที่นานกว่า สามารถควบคุมสี และแสงของหลอดไฟ LED ได้มากกว่า ลดการสูญเสียพลังงานไปได้มากกว่าด้วย

 

 

หลอดปิงปอง LED Bulb E27


หลอดไฟฟ้า LED ทำงานอย่างไร
อย่างที่บอกไปแล้วว่า หลอดไฟ LED เป็นไดโอดเปล่งแสง หรือเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กึ่งตัวนำชิ้นหนึ่งที่เมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า เข้าไปที่ตัวหลอดไฟ LED ก็จะสว่างขึ้นในทันทีโดยไม่ต้องมีการจุดหรือสตาร์ทหลอดไฟเหมือน หลอดแสงจันทร์ หรือหลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดไฟ LED สามารถควบคุมแสงและสีได้ ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบทางเคมีของวัสดุที่นำใช้โคมกระจายแสงของหลอดไฟ LEDนั่นเอง

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่  www.brandexdirectory.com

 

 

ความเป็นมาของ บริษัท แอคทีโว เทคโนโลยี (2556) จำกัด

 

Time Line

 

ปี 2550 : บริษัท แอคทีโว เทคโนโลยี จำกัด ได้ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2550 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาทเริ่มต้นจากการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากต่างประเทศที่เกี่ยว กับการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีสินค้าหลักคือ สายไฟอุตสาหกรรม(Factory Cable) และรางกระดูกงูลำเลียงสายไฟ (Cable Chain)

 

ปี 2554: บริษัทได้จัดจำหน่ายท่อร้อยสายไฟพลาสติกและท่อกันน้ำแบบตัวหนอน (Flexible Conduit) ภายใต้แบรนด์ Icon Flexible เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่ต้องการเพิ่มความปลอดภัยแก่สายไฟที่ ใช้ในเครื่องจักร

 

ปี 2555 : บริษัทได้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสายไฟแบรนด์ Concab จากประเทศเยอรมัน โดยบริษัทได้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในทวีปเอเชีย

 

ปี 2556 : บริษัทมีการปรับเปลี่ยนและ ย้ายที่อยู่เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่มีจำนวนมากขึ้น จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทแอคทีโว เทคโนโลยี (2556) จำกัด ตั้งอยู่ เลขที่ 99/1 ม.13 ถ.ราชพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

 

            : บริษัทได้เป็นตัวแทนจัดจำหน่าย Assist motor ภายใต้แบรนด์ Watanabe จากประเทศญี่ปุ่น


ปี 2558 : บริษัทมีการปรับเปลี่ยนและ ย้ายที่อยู่เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่มีจำนวนมากขึ้น จึงได้เปลี่ยนที่ตั้ง เลขที่ 147/30 หมู่ที่ 12 แขวงบางพลีใหญ่ เขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
: บริษัทได้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสายไฟสัณญาณชั้นำ ภายใต้แบรนด์ Leoni จากประเทศเยอรมัน

 

ปี 2560: บริษัทมีการย้ายที่อยู่เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่มีจำนวนมากขึ้น จึงได้เปลี่ยนที่ตั้ง เลขที่ 147/2 ห้อง A  หมู่ที่ 12 แขวงบางพลีใหญ่ เขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

 

ปัจจุบันบริษัทยังคงก้าวไปข้างหน้าเพื่อดำเนินนโยบายบริการจัดหาสินค้าและเทคโนโลยีที่ทันสมัยแก่ลูกค้าในภายภาคหน้าต่อไป

 

เราให้บริการในเขตพื้นที่ หนองจอก ลาดกระบัง บางขุนเทียน คลองสามวา มีนบุรี ประเวศ ทวีวัฒนา บางแค บางเขน สายไหม หนองแขม บางบอน จตุจักร ทุ่งครุ ตลิ่งชัน บางกะปิ สะพานสูง จอมทอง บึงกุ่ม สวนหลวง ดอนเมือง หลักสี่ ลาดพร้าว วังทองหลาง บางนา ภาษีเจริญ คันนายาว ยานนาวา ราษฎร์บูรณะ ห้วยขวาง พระโขนง คลองเตย วัฒนา บางกอกน้อย บางซื่อ บางพลัด บางคอแหลม ดุสิต พญาไท สาทร ธนบุรี ดินแดง ปทุมวัน ราชเทวี บางกอกใหญ่ คลองสาน บางรัก พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทั่วประเทศ

 

สนใจติดต่อ
แอคทีโวเทคโนโลยี จำหน่ายสายไฟ (2556) บจก.
147/2 ห้อง A หมู่ที่ 12 ถนนกิ่งแก้ว-บางพลี แขวงบางพลีใหญ่ เขตบางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : +662-715-0441,+6682-477-9888
โทรสาร : +662-715-0442
อีเมล : sales@activoasia.com, info@activoasia.com
เว็บไซต์ : activo.co.th
เว็บไซต์ : activo.brandexdirectory.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15